Fakta Persaraan Malaysia

Hakikat Persaraan

Umur Persaraan Wajib

Kebimbangan Pesara

Kesihatan
Terjejas

Kesulitan
kewangan

Perubahan pada
taraf kehidupan

Impian Para Pesara

Bebas daripada hutang

Simpanan yang banyak dan pendapatan pasif

Melancong ke serata dunia

Lebih masa bersama keluarga

Sumber: World Life Expectancy 2018; EPF Social Protection Insight Vol. 3, 2018; iMoney Julai 2018; HSBC: The Future of Retirement; A Balancing Act 2015.

Hakikat Persaraan

Umur Persaraan Wajib

Kebimbangan Pesara


Kesihatan
terjejas.


Kesulitan
kewangan.


Perubahan
pada taraf
kehidupan

Impian Para Pesara


Bebas daripada
hutang


Simpanan yan banyak
dan pendapatan pasif


Melancong ke
serata dunia


Lebih masa
bersama keluarga

Sumber: World Life Expectancy 2018; EPF Social Protection Insight Vol. 3, 2018; iMoney Julai 2018; HSBC: The Future of Retirement; A Balancing Act 2015.

Krisis Persaraan

70% pesara menghabiskan wang simpanan mereka dalam tempoh kurang daripada satu dekad.

70% pencarum pencen mandatori berusia 54 tahun mempunyai kurang daripada RM50,000 dalam akaun mereka

67% pesara mempunyai hanya RM950 atau kurang sebulan untuk hidup sehingga umur 75 tahun

18% pencarum pencen mandatori memenuhi sasaran simpanan minimum sebanyak RM228,000

85% rakyat Malaysia bergantung pada wang simpanan mereka untuk membiayai persaraan dan pendidikan anak mereka

65% pesara mempunyai hutang tertunggak


70% pesara
menghabiskan
wang simpanan
mereka dalam
tempoh kurang
daripada satu
dekad.


70% pencarum
pencen mandatori
berusia 54 tahun
mempunyai
kurang daripada
RM50,000 dalam
akaun mereka


67% pesara
mempunyai hanya
RM950 atau kurang
sebulan untuk hidup
sehingga umur 75 tahun


18% pencarum pencen
mandatori memenuhi
sasaran simpanan
minima sebanyak
RM228,000


85% rakyat Malaysia bergantung pada
wang simpanan mereka untuk membiayai
persaraan dan pendidikan anak mereka


65% pesara
mempunyai hutang
tertunggak

Sumber: World Life Expectancy 2018; EPF Social Protection Insight Vol. 3, 2018; iMoney Julai 2018; HSBC: The Future of Retirement; A Balancing Act 2015.

Ada pertanyaan mengenai Pelaburan?​

Hubungi Kami​

Ada pertanyaan mengenai Pelaburan?​

Hubungi Kami​