Apa itu Dana Affin Hwang Perwira?

Dana Affin Hwang Perwira (“Dana Perwira”) adalah satu dana aset campuran khusus untuk ahli Lembaga Tabung Angkatan Tentera (“LTAT”) yang masih dalam perkhidmatan.

lanya adalah hasil penggabungan semua dana pelaburan asal ahli LTAT yang bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan aliran pendapatan berterusan serta peluang-peluang pertumbuhan modal.

Kelebihan Dana Perwira

Apa itu Dana Affin Hwang Perwira?

Dana Affin Hwang Perwira (“Dana Perwira”) adalah satu dana aset campuran khasus untuk ahli Lembaga Tabung Angkatan Tentera (“LTAT”) yang masih dalam perkhidmatan.

lanya adalah hasil penggabungan semua dana pelaburan asal ahli LTAT yang bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan aliran pendapatan berterusan serta peluang-peluang pertumbuhan modal.

Kelebihan Dana Perwira

Illustrasi Aliran Peralihan

Ali Bin Amran
Pelabur A

DANA SEMASA
Pelabur A Pegangan Jumlah Unit NAB Seunit (RM)* Nilai (RM)
Dana A 3,000 0.4416 1,324.80
Dana B 2,000 0.5997 1,199.40
Dana C 5,000 1.0366 5,183.00
Dana D 2,000 0.5960 1,192.00
Dana E 3,500 0.2903 1,016.05
Jumlah 15,500 9,915.25

Peralihan

Nilai pelaburan ke dalam Dana Affin Hwang Perwira akan dikira terlibih dahulu berdasarkan pegangan semasa pelabur.

DANA PERWIRA
Pelabur A Pegangan Nilai (RM) Harga Tawaran Permulaan (RM) Jumlah Unit
Dana Affin Hwang Perwira 9,915.25 0.50 19,830.50

Nilai pelaburan pelabur tidak berubah selepas peralihan kepada Dana Affin Hwang Perwira.

Harga tawaran permulaan Dana Affin Hwang Perwira adalah RM0.50

Illustrasi Aliran Peralihan

Ali Bin Amran
Pelabur A

DANA SEMASA
Pelabur A
Pegangan
Dana A
Jumlah Unit
3,000
NAB Seunit (RM)*
0.4416
Nilai (RM)
1,324.80
Pegangan
Dana B
Jumlah Unit
2,000
NAB Seunit (RM)*
0.5997
Nilai (RM)
1,199.40
Pegangan
Dana C
Jumlah Unit
5,000
NAB Seunit (RM)*
1.0366
Nilai (RM)
5,183.00
Pegangan
Dana D
Jumlah Unit
2,000
NAB Seunit (RM)*
0.5960
Nilai (RM)
1,192.00
Pegangan
Dana E
Jumlah Unit
3,500
NAB Seunit (RM)*
0.2903
Nilai (RM)
1,016.05
Jumlah
Jumlah Unit
15,500
Nilai (RM)
9,915.25

Nilai pelaburan ke dalam Dana Affin Hwang Perwira akan dikira terlibih dahulu berdasarkan pegangan semasa pelabur.

Peralihan

DANA PERWIRA
Pelabur A
Pegangan
Dana Affin Hwang Perwira
Nilai (RM)
9,915.25

Nilai pelaburan pelabur tidak berubah selepas peralihan kepada Dana Affin Hwang Perwira.

Harga Tawaran Permulaan (RM)
0.50
Jumlah Unit
19,830.50

Harga tawaran permulaan Dana Affin Hwang Perwira adalah RM0.50

Ada pertanyaan mengenai Pelaburan?​

Hubungi Kami​

Ada pertanyaan mengenai Pelaburan?​

Hubungi Kami​