Tarikh Pelancaran 22 Julai 2009

Kelas
Aset

Ekuiti

Minimum 70% Ekuiti
Maksimum 30% Pendapatan Tetap

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal Minimum Pelaburan Tambahan Minimum
RM200 RM100

Dana berusaha memberikan pulangan stabil kepada pelabur dengan membolehkan pelabur memanfaatkan prospek pertumbuhan pasaran ekuiti Malaysia dengan matlamat menjana pertumbuhan modal jangka panjang dan pendapatan konsisten menerusi portfolio ekuiti terpelbagai sambil mengelakkan saham-saham dalam sektor perjudian, arak dan tembakau.

Untuk mencapai matlamat pelaburan, Pengurus mengambil pendekatan melabur terutamanya dalam ekuiti dengan tumpuan kepada saham yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan lebih tinggi daripada purata, mempunyai daya saing yang kukuh dan berpotensi menghasilkan pulangan lebih tinggi berbanding rakan-rakan industrinya.

Dana ini dirangka sebagai dana terbuka dengan tumpuan terhadap pelaburan ekuiti dan instrumen berkaitan ekuiti. Peruntukan minimum 70% daripada NAB Dana dilaburkan ke dalam syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Baki NAB Dana boleh dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit tetap sambil menunggu peluang dalam pasaran ekuiti. Pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap akan dibuat terutamannya dalam keadaan pasaran kurang baik untuk mengurangkan risiko Dana.

Pemilihan instrumen pendapatan tetap ini bergantung pada proses pemilihan kredit dalaman. Proses ini akan tertumpu kepada keupayaan pengeluar untuk memenuhi kewajipan kewangan, dan menawarkan tahap keselamatan tertinggi untuk membuat pembayaran faedah dan wang pokok yang tepat pada masanya. Pengurus boleh melabur dalam skim pelaburan bersama yang mempunyai objektif pelaburan yang sama dengan objektif pelaburan Dana.

Untuk mencapai objektifnya, Dana juga akan mencari peluang pelaburan dalam instrumen berkaitan ekuiti seperti terbitan hak dan waran, dan juga sekuriti tidak tersenarai seperti bon tidak tersenarai, dan Tawaran Awam Awal (IPOs). Dana boleh melabur sehingga 20% daripada NAB di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli sekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa (IOSCO).

Pengurus boleh mengambil kedudukan bertahan sementara yang mungkin tidak konsisten dengan strategi utama Dana dengan meningkatkan tahap tunai atau menambah peratus peruntukan aset Dana dalam instrumen pendapatan tetap, untuk bertindak balas kepada keadaan pelaburan kurang baik yang mungkin menjejaskan pasaran kewangan.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit atau seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB, tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana ​Affin Hwang Principled Growth
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang Principled Growth
Risalah Fakta Dana Affin Hwang Principled Growth
Laporan Interim Dana Affin Hwang Principled Growth
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang Principled Growth

Tarikh Pelancaran 22 Julai 2009

Kelas
Aset

Ekuiti

Minimum 70% Ekuiti

Maksimum 30% Pendapatan Tetap

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal
Minimum
RM200
Pelaburan Tambahan
Minimum
RM100

Dana berusaha memberikan pulangan stabil kepada pelabur dengan membolehkan pelabur memanfaatkan prospek pertumbuhan pasaran ekuiti Malaysia dengan matlamat menjana pertumbuhan modal jangka panjang dan pendapatan konsisten menerusi portfolio ekuiti terpelbagai sambil mengelakkan saham-saham dalam sektor perjudian, arak dan tembakau.

Untuk mencapai matlamat pelaburan, Pengurus mengambil pendekatan melabur terutamanya dalam ekuiti dengan tumpuan kepada saham yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan lebih tinggi daripada purata, mempunyai daya saing yang kukuh dan berpotensi menghasilkan pulangan lebih tinggi berbanding rakan-rakan industrinya.

Dana ini dirangka sebagai dana terbuka dengan tumpuan terhadap pelaburan ekuiti dan instrumen berkaitan ekuiti. Peruntukan minimum 70% daripada NAB Dana dilaburkan ke dalam syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Baki NAB Dana boleh dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap yang termasuk instrumen pasaran wang dan deposit tetap sambil menunggu peluang dalam pasaran ekuiti. Pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap akan dibuat terutamannya dalam keadaan pasaran kurang baik untuk mengurangkan risiko Dana.

Pemilihan instrumen pendapatan tetap ini bergantung pada proses pemilihan kredit dalaman. Proses ini akan tertumpu kepada keupayaan pengeluar untuk memenuhi kewajipan kewangan, dan menawarkan tahap keselamatan tertinggi untuk membuat pembayaran faedah dan wang pokok yang tepat pada masanya. Pengurus boleh melabur dalam skim pelaburan bersama yang mempunyai objektif pelaburan yang sama dengan objektif pelaburan Dana.

Untuk mencapai objektifnya, Dana juga akan mencari peluang pelaburan dalam instrumen berkaitan ekuiti seperti terbitan hak dan waran, dan juga sekuriti tidak tersenarai seperti bon tidak tersenarai, dan Tawaran Awam Awal (IPOs). Dana boleh melabur sehingga 20% daripada NAB di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli sekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa (IOSCO).

Pengurus boleh mengambil kedudukan bertahan sementara yang mungkin tidak konsisten dengan strategi utama Dana dengan meningkatkan tahap tunai atau menambah peratus peruntukan aset Dana dalam instrumen pendapatan tetap, untuk bertindak balas kepada keadaan pelaburan kurang baik yang mungkin menjejaskan pasaran kewangan.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit atau seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB, tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana ​Affin Hwang Principled Growth
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang Principled Growth
Risalah Fakta Dana Affin Hwang Principled Growth
Laporan Interim Dana Affin Hwang Principled Growth
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang Principled Growth