Tarikh Pelancaran 14 Disember 2015

Kelas
Aset

Ekuiti

Minimum 70% Ekuiti
Maksimum 30% Pendapatan Tetap

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal Minimum

Kelas RM Kelas AUD Kelas GBP Kelas SGD Kelas USD
RM 1000 AUD 5,000 GBP 5,000 SGD 5,000 USD 5,000

Pelaburan Tambahan Minimum

Kelas RM Kelas AUD Kelas GBP Kelas SGD Kelas USD
RM 100 AUD 1,000 GBP 1,000 SGD 1,000 USD 1,000

Unit Minimum Dipegang

Kelas RM Kelas AUD Kelas GBP Kelas SGD Kelas USD
2,000 Unit 10,000 unit 10,000 unit 10,000 unit 10,000 unit

Dana akan memberi tumpuan mencapai objektifnya dengan melabur dalam portfolio terpelbagai yang terdiri daripada minimum 70% daripada NAB Dana dalam ekuiti patuh Shariah dan maksimum 30% daripada NAB Dana dalam instrumen pasaran wang Islam dan/atau deposit Islam.

Memandangkan Dana memberi tumpuan terhadap peluang pertumbuhan di rantau Asia (tidak termasuk Jepun), pelaburan Dana adalah terutamanya dalam ekuiti yang tersenarai atau dikeluarkan di pasaran Asia (tidak termasuk Jepun). Kedua, Dana juga mempunyai fleksibiliti untuk melabur sehingga maksimum 30% daripada NAB Dana dalam peluang di luar pasaran Asia (tidak termasuk Jepun) untuk memanfaatkan sektor dan/atau pasaran yang boleh mengambil kesempatan daripada prospek pertumbuhan rantau Asia (tidak termasuk Jepun).

Walaupun pegangan teras Dana adalah dalam ekuiti patuh Shariah, Dana mempunyai pilihan untuk melabur dalam instrumen pasaran wang Islam dan deposit Islam. Pemilihan bergantung terutamanya pada kualiti kredit di mana pengeluar yang berkenaan menunjukkan keupayaan kukuh memenuhi kewajipan kewangan masing-masing, mempunyai aliran tunai mantap, jenis dan nilai cagaran yang sesuai, keutamaan tuntutan dan juga menawarkan tahap keselamatan tertinggi bagi pembayaran faedah dan wang pokok tepat pada masanya. Untuk mencapai objektifnya, Dana juga mempunyai fleksibiliti untuk melabur dalam waran dan juga skim pelaburan bersama yang mempunyai objektif pelaburan sama seperti Dana.

Dana akan diuruskan secara aktif dan kami berusaha mengekalkan pegangan teras yang dipegang dalam jangka pertengahan hingga panjang. Kaedah ini sama seperti strategi beli dan pegang. Kami juga akan mengekalkan bahagian perdagangan bagi portfolio yang akan kami gunakan untuk mengambil kesempatan daripada peluang pelaburan yang boleh memanfaatkan keadaan pasaran sedia ada, dengan matlamat meningkatkan prestasi Dana.

Untuk mencapai objektifnya, Dana akan mengekalkan minimum 70% daripada NAB Dana dalam pelaburan yang tersenarai atau dikeluarkan di pasaran Asia (tidak termasuk Jepun). Dana mempunyai fleksibiliti untuk melabur sehingga 30% daripada NAB dalam pelaburan yang tersenarai atau dikeluarkan di pasaran asing di luar rantau Asia (tidak termasuk Jepun). Keputusan untuk melabur dalam pasaran asing adalah bergantung kepada peluang yang timbul, di mana kami akan berusaha membuat pelaburan yang berpotensi meningkatkan pulangan Dana. Dana akan melabur hanya di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli bersekutu IOSCO.

Dana boleh menggunakan derivatif patuh Shariah seperti swap mata wang silang Islam dan derivatif patuh Shariah lain yang diluluskan oleh Penasihat Shariah untuk tujuan lindung nilai. Instrumen ini boleh digunakan untuk melindungi nilai wang pokok dan/atau pulangan pelaburan yang disebut harga dalam mata wang asing kembali kepada Mata Wang Asas Dana. Walaupun strategi lindung nilai akan membantu mengurangkan kerugian tukaran asing oleh Dana, sebarang potensi keuntungan tukaran asing daripada strategi lindung nilai juga adalah terhad.

Penggunaan derivatif patuh Shariah di bawah keadaan ini dijangka mengurangkan kesan pergerakan mata wang terhadap NAB Dana.

Kami mempunyai pilihan untuk mengambil kedudukan bertahan sementara yang mungkin tidak konsisten dengan strategi utama dan peruntukan aset Dana untuk melindungi Dana daripada keadaan negatif yang mungkin menjejaskan pasaran kewangan. Untuk menampung risiko Dana, kami boleh mengalihkan tumpuan dan pendedahan Dana kepada pelaburan berisiko lebih rendah seperti instrumen pasaran wang Islam dan deposit Islam.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 6.50% daripada Harga Tawaran Awal sesuatu Kelas dalam Tempoh Tawaran Awal, dan seterusnya, NAB Seunit bagi Kelas tersebut.
Anda boleh merundingkan Caj Jualan lebih rendah.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan Tiada
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana ​Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth
Risalah Fakta Dana​ Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth
Laporan Interim Dana Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth

Tarikh Pelancaran 14 Disember 2015

Kelas
Aset

Ekuiti

Minimum 70% Ekuiti

Maksimum 30% Pendapatan Tetap

Saiz Dana pada
29 Mac 2019

RM 65.1 juta

Nilai Asset Bersih pada

RM

Pelaburan Awal Minimum

Kelas RM RM 1000
Kelas AUD AUD 5,000
Kelas GBP GBP 5,000
Kelas SGD SGD 5,000
Kelas USD USD 5,000

Pelaburan Tambahan Minimum

Kelas RM RM 100
Kelas AUD AUD 1,000
Kelas GBP GBP 1,000
Kelas SGD SGD 1,000
Kelas USD USD 1,000

Unit Minimum Dipegang

Kelas RM 2,000 Unit
Kelas AUD 10,000 unit
Kelas GBP 10,000 unit
Kelas SGD 10,000 unit
Kelas USD 10,000 unit

Dana akan memberi tumpuan mencapai objektifnya dengan melabur dalam portfolio terpelbagai yang terdiri daripada minimum 70% daripada NAB Dana dalam ekuiti patuh Shariah dan maksimum 30% daripada NAB Dana dalam instrumen pasaran wang Islam dan/atau deposit Islam.

Memandangkan Dana memberi tumpuan terhadap peluang pertumbuhan di rantau Asia (tidak termasuk Jepun), pelaburan Dana adalah terutamanya dalam ekuiti yang tersenarai atau dikeluarkan di pasaran Asia (tidak termasuk Jepun). Kedua, Dana juga mempunyai fleksibiliti untuk melabur sehingga maksimum 30% daripada NAB Dana dalam peluang di luar pasaran Asia (tidak termasuk Jepun) untuk memanfaatkan sektor dan/atau pasaran yang boleh mengambil kesempatan daripada prospek pertumbuhan rantau Asia (tidak termasuk Jepun).

Walaupun pegangan teras Dana adalah dalam ekuiti patuh Shariah, Dana mempunyai pilihan untuk melabur dalam instrumen pasaran wang Islam dan deposit Islam. Pemilihan bergantung terutamanya pada kualiti kredit di mana pengeluar yang berkenaan menunjukkan keupayaan kukuh memenuhi kewajipan kewangan masing-masing, mempunyai aliran tunai mantap, jenis dan nilai cagaran yang sesuai, keutamaan tuntutan dan juga menawarkan tahap keselamatan tertinggi bagi pembayaran faedah dan wang pokok tepat pada masanya. Untuk mencapai objektifnya, Dana juga mempunyai fleksibiliti untuk melabur dalam waran dan juga skim pelaburan bersama yang mempunyai objektif pelaburan sama seperti Dana.

Dana akan diuruskan secara aktif dan kami berusaha mengekalkan pegangan teras yang dipegang dalam jangka pertengahan hingga panjang. Kaedah ini sama seperti strategi beli dan pegang. Kami juga akan mengekalkan bahagian perdagangan bagi portfolio yang akan kami gunakan untuk mengambil kesempatan daripada peluang pelaburan yang boleh memanfaatkan keadaan pasaran sedia ada dengan matlamat meningkatkan prestasi Dana.

Untuk mencapai objektifnya, Dana akan mengekalkan minimum 70% daripada NAB Dana dalam pelaburan yang tersenarai atau dikeluarkan di pasaran Asia (tidak termasuk Jepun). Dana mempunyai fleksibiliti untuk melabur sehingga 30% daripada NAB dalam pelaburan yang dikeluarkan atau dikeluarkan di pasaran asing di luar rantau Asia (tidak termasuk Jepun). Keputusan untuk melabur dalam pasaran asing bergantung kepada peluang yang timbul, di mana kami akan berusaha membuat pelaburan yang berpotensi meningkatkan pulangan Dana. Dana akan melabur hanya di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli bersekutu IOSCO.

Dana boleh menggunakan derivatif patuh Shariah seperti swap mata wang silang Islam dan derivatif patuh Shariah lain yang diluluskan oleh Penasihat Shariah untuk tujuan lindung nilai. Instrumen ini boleh digunakan untuk melindungi nilai wang pokok dan/atau pulangan pelaburan yang disebut harga dalam mata wang asing kembali kepada Mata Wang Asas Dana. Walaupun strategi lindung nilai akan membantu mengurangkan kerugian tukaran asing oleh Dana, sebarang potensi keuntungan tukaran asing daripada strategi lindung nilai juga adalah terhad.

Penggunaan derivatif patuh Shariah di bawah keadaan ini dijangka mengurangkan kesan pergerakan mata wang terhadap NAB Dana.

Kami mempunyai pilihan untuk mengambil langkah bertahan sementara yang mungkin tidak konsisten dengan strategi utama dan peruntukan aset Dana untuk melindungi Dana daripada keadaan negatif yang mungkin menjejaskan pasaran kewangan. Untuk menampung risiko Dana, kami boleh mengalihkan tumpuan dan pendedahan Dana kepada pelaburan berisiko lebih rendah seperti instrumen pasaran wang Islam dan deposit Islam.

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.

Caj Jualan Seunit Sehingga 6.50% daripada Harga Tawaran Awal sesuatu Kelas dalam Tempoh Tawaran Awal, dan seterusnya, NAB Seunit bagi Kelas tersebut.
Anda boleh merundingkan Caj Jualan lebih rendah.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.06% setahun daripada NAB Dana (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan Sifar
Yuran Pertukaran Sifar
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Sifar
Caj Belian Balik  Sifar
Prospektus Dana ​Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth
Risalah Fakta Dana​ Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth
Laporan Interim Dana Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth
Brosur Dana Affin Hwang AIIMAN Asia (ex Japan) Growth – Bahasa Inggeris