Fungsi ini memudahkan anggota tentera yang tamat perkhidmatan pada tahun 1996 hingga 2019 serta waris anggota tentera yang telah meninggal dunia untuk membuat semakan samada mereka masih mempunyai pelaburan dana unit amanah Affin Hwang AM.

Adakah anda:

Anggota Tamat Perkhidmatan
Waris Anggota Meninggal Dunia
Success
Failure
Success
Failure

Fungsi ini memudahkan anggota tentera yang tamat perkhidmatan pada tahun 1996 hingga 2019 serta waris anggota tentera yang telah meninggal dunia untuk membuat semakan samada mereka masih mempunyai pelaburan dana unit amanah Affin Hwang AM.

Adakah anda:

Anggota Tamat Perkhidmatan
Waris Anggota Meninggal Dunia
Success
Failure
Success
Failure