DANA UNIT AMANAH

AHLI LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

Pelaburan ahli Lembaga Tabung Angkatan Tentera (“LTAT”) dalam dana unit amanah diberikan secara percuma menerusi pembayaran bonus khas berdasarkan perkiraan caruman ahli sepanjang perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Walau bagaimanapun, pemberian ini adalah bergantung kepada prestasi kewangan tahunan LTAT.

Ahli LTAT tidak dibenarkan membuat penjualan-balik dana unit amanah sebelum tamat perkhidmatan atau bersara.
Selepas tamat perkhidmatan atau bersara, anda mempunyai empat (4) pilihan iaitu:

Anda boleh tebus pelaburan, sama ada sebahagian atau sepenuhnya

Anda boleh terus kekalkan pelaburan anda dengan kami dan mengembangkan nilai pelaburan

Anda boleh tambahkan pelaburan anda dengan pembelian tambahan Dana Unit Amanah

Anda boleh tukar dana daripada Dana Konvensional kepada Dana Patuh Shariah, atau pindahmilik dana anda kepada waris terdekat

DANA UNIT AMANAH

AHLI LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

Pelaburan ahli Lembaga Tabung Angkatan Tentera (“LTAT”) dalam dana unit amanah diberikan secara percuma menerusi pembayaran bonus khas berdasarkan perkiraan caruman ahli sepanjang perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Walau bagaimanapun, pemberian ini adalah bergantung kepada prestasi kewangan tahunan LTAT.

Ahli LTAT tidak dibenarkan membuat penjualan-balik dana unit amanah sebelum tamat perkhidmatan atau bersara.
Selepas tamat perkhidmatan atau bersara, anda mempunyai empat (4) pilihan iaitu:

Anda boleh tebus pelaburan, sama ada sebahagian atau sepenuhnya

Anda boleh terus kekalkan pelaburan anda dengan kami dan mengembangkan nilai pelaburan

Anda boleh tambahkan pelaburan anda dengan pembelian tambahan Dana Unit Amanah

Anda boleh tukar dana daripada Dana Konvensional kepada Dana Patuh Shariah, atau pindahmilik dana anda kepada waris terdekat

DANA UNIT AMANAH

CELIK PELABURAN

67% pesara mempunyai hanya RM950 atau kurang
sebulan untuk hidup sehingga umur 75 tahun​
(Sumber: KWSP 25 Mac 2015)​

Ketahui Lebih Lanjut >​

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Dana Unit Amanah?​​

Tonton Video >

CELIK PELABURAN

67% pesara mempunyai hanya RM950 atau kurang sebulan untuk hidup sehingga umur 75 tahun​
(Sumber: KWSP 25 Mac 2015)​

Ketahui Lebih Lanjut >​

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Dana Unit Amanah?​​

Tonton Video >

Ada pertanyaan mengenai Pelaburan?​

Hubungi Kami​

Ada pertanyaan mengenai Pelaburan?​

Hubungi Kami​